Vluchtverhalen

Ongedocumenteerden in Nederland

Als asielzoekers door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) worden afgewezen dan verliezen zij hun verblijfsrecht in Nederland. Ze moeten ‘terug naar hun eigen land’ of in ieder geval: ze mogen hier niet blijven…

In Vluchtverhalen vertellen afgewezen asielzoekers hun eigen verhaal: Waarom hebben ze hun land verlaten? Hoe leef je als ongedocumenteerde op straat? Wat doet vreemdelingendetentie met je? Wat betekent het als je gedwongen wordt uitgezet?

Dat je uitgeprocedeerd bent, betekent niet dat je geen rechten hebt. Daarom heeft Amnesty International onderzoek gedaan naar de positie van deze groep. Op deze website vind je verwijzingen naar de rapporten over mensenrechten op straat, vreemdelingendetentie en uitzettingen.

Disclaimer: Deze website is tot stand gekomen door samenwerking met journalisten en NGO’s die zich inzetten voor ongedocumenteerden. De verhalen zijn de ervaringen van de ongedocumenteerden zelf. Voor de officiële standpunten van Amnesty op deze onderwerpen verwijzen we u graag naar de website: www.amnesty.nl

Ongedocumenteerd

Hoeveel ongedocumenteerden er in Nederland verblijven is niet bekend. Degenen die ‘in beeld’ komen, zijn veelal de meest kwetsbaren: mensen zonder familie, vrienden, werk of onderdak in Nederland. Vaak getraumatiseerd, ziek en/of verslaafd. De overheid wil dat ze ‘werken aan terugkeer’. De realiteit is complexer.

VREEMDELINGENDETENTIE

Al sinds 2007 voert Amnesty in Nederland actie tegen vreemdelingendetentie. Vrijheidsontneming is een bijzonder zwaar middel. Vaak komt de detentie bovenop eerdere traumatische ervaringen in het land van herkomst of tijdens de reis naar Europa. Voor iedereen die het meemaakt is vreemdelingendetentie een heftige, vaak traumatiserende ervaring.

Uitgezet

Jaarlijks worden honderden mensen gedwongen terug te keren naar hun eigen land of teruggebracht naar een land in Europa waar -volgens de Dublin protocollen- hun asielaanvraag moet worden afgehandeld. Nederland is verantwoordelijk voor terugkeerders tot aan de grens. Maar het verhaal houdt niet op bij de uitzetting.