Vluchtverhalen

VLUCHTVERHALEN

Ze moeten ‘terug naar hun eigen land’ of in ieder geval: ze mogen hier niet blijven…

Maar wie zijn ze, hoe zijn ze hier terecht gekomen en waarom mogen ze niet blijven?

LEVEN & OVERLEVEN

Hoeveel ongedocumenteerden er in Nederland verblijven is niet bekend. Degenen die ‘in beeld’ komen, zijn veelal de meest kwetsbaren: mensen zonder familie, vrienden, werk of onderdak in Nederland. Vaak getraumatiseerd, ziek en/of verslaafd. De overheid wil dat ze ‘werken aan terugkeer’. Maar gespecialiseerde hulpverleners stellen dat deze mensen aan niets anders kunnen denken dan ‘de dag van morgen’. Ze staan in de ‘overlevingsmodus’…

IN ACTIE

Acties van afgewezen asielzoekers, vanaf 2012 verenigd in het collectief Wij Zijn Hier/ We Are Here
De klacht van de Raad van Kerken en sociaal-advocaat Pim Fischer in 2013 bij het Europees Comité voor Sociale Rechten,die gegrond werd verklaard…
Het leek er korte tijd op dat het recht op een ‘menswaardig bestaan’ voor iedereen op Nederlands grondgebied in de wetten zou worden verankerd. Maar in 2017 staan basisrechten als ‘Bed, Bad en Brood voor iedereen’ weer op losse schroeven…

IN DETENTIE

Al sinds 2007 voert Amnesty in Nederland actie tegen vreemdelingendetentie. In de afgelopen tien jaar is het beleid wat humaner geworden en het aantal vreemdelingen in detentie afgenomen. Maar sinds 2016 neemt het weer toe…

Uitgezet

Jaarlijks worden honderden mensen gedwongen terug te keren naar hun eigen land of teruggebracht naar een land in Europa waar -volgens de Dublin protocollen- hun asielaanvraag moet worden afgehandeld. Nederland is verantwoordelijk voor terugkeerders tot aan de grens. Wat er daarna met mensen gebeurt wordt meestal nooit bekend.