Rapporten en publicaties

Uitgezet

Risico’s bij gedwongen terugkeer naar Sudan

Maart 2019

De mensenrechtensituatie in Sudan is al jaren zeer problematisch en de recente politieke onrust en
demonstraties zijn bijzonder zorgelijk. In deze context maakt Amnesty International zich ernstige
zorgen over het Nederlandse uitzetbeleid naar Sudan. Uitgezette Sudanese burgers die beschuldigd
of verdacht worden van ‘activiteiten voor de oppositie’ of afkomstig zijn uit conflictgebieden in
Sudan, lopen bij gedwongen terugkeer naar Sudan het risico slachtoffer te worden van ernstige
mensenrechtenschendingen. In de afgelopen jaren heeft Amnesty International hierover meerdere
malen gerapporteerd.

Forced Back To Danger

Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan

4 oktober 2017

Terwijl het aantal burgerdoden in Afghanistan naar recordhoogte stijgt, dwingen Europese landen steeds meer uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers terug te keren naar hun land. Daar lopen ze een reëel risico gemarteld, ontvoerd of gedood te worden. Dit blijkt uit het (Engelstalige) rapport ‘Forced Back to Danger: Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan‘, een publicatie van Amnesty International. Amnesty roept Nederland en andere Europese landen hier in op te stoppen met het uitzetten van Afghanen naar hun thuisland. Zie hiervoor: Stop met het terugsturen van asielzoekers naar Afghanistan

Uitgezet – SAMENVATTING

Mensenrechten in het kader van gedwongen terugkeer en vertrek

juli 2017

Amnesty International komt wereldwijd op voor mensenrechten voor iedereen. De afgelopen jaren
is de politieke druk om een streng uitzetbeleid te voeren fors toegenomen. Dit kan het risico van
mensenrechtenschendingen met zich meebrengen.
In dit rapport vraagt Amnesty International aandacht voor mensenrechten van mensen die het land moeten verlaten. Zij worden uitgezet naar hun land van herkomst of een ander land. Het rapport brengt de risico’s in kaart die zich kunnen voordoen zowel voorafgaand als direct na de uitzetting.