Rapporten en publicaties

Vreemdelingendetentie: in 10 jaar weinig vooruitgang geboekt

20 februari 2018

Het opsluiten van vreemdelingen staat op gespannen voet met mensenrechten. Detentie is meestal onnodig, duurt vaak veel te lang en de detentieomstandigheden hebben een strafrechtelijk karakter.

Lessen Schipholbrand in de wind geslagen

8 september 2016

Bij de brand op 25 mei 2016 in het vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam vielen geen slachtoffers, maar de brand was voor veel gevangenen een traumatische ervaring. Velen van hen belden de dagen erna met het Meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting Los.

Opsluiten of beschermen?

KWETSBARE MENSEN IN VREEMDELINGENDETENTIE

April 2016

Vrijheidsontneming is een bijzonder zware maatregel en het uitgangspunt van beleid
moet dan ook het waarborgen van het recht op vrijheid zijn. Om invulling te geven aan
dit ultimum remedium-beginsel is het van groot belang om alternatieven voor detentie
beschikbaar te stellen. Dat geldt zeker voor kwetsbare mensen. Zij lopen meer nog
dan anderen het risico dat de (geestelijke) gezondheid in detentie verslechtert.

Isolatie in vreemdelingendetentie

3 maart 2015

De plaatsing in isoleercellen van in detentie verblijvende vreemdelingen is schadelijk, brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee en is ondanks toezeggingen door de regering niet afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Amnesty International, Dokters van de Wereld en Stichting LOS.

Geketende Zorg

GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE

mei 2014

In 2012 en 2013 ontving het Meldpunt Vreemdelingendetentie in totaal 130 klachten ten aanzien van de medische zorg in vreemdelingendetentie van patiënten, hun advocaten of derden. In een aantal gevallen was sprake van ernstige gezondheidsproblematiek. Om die reden hebben Amnesty International, Dokters van de Wereld en het Meldpunt besloten om nader onderzoek te doen naar de klachten over medische zorg in detentie.

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

2 september 2013

Aan de vooravond van het verschijnen van het visiedocument van staatssecretaris Teeven over de toekomst van vreemdelingendetentie in Nederland, roept Amnesty International Teeven in een nieuw rapport op haast te maken met de aangekondigde terugkeer van de ‘menselijke maat’ in het vreemdelingenbeleid.

Vreemdelingendetentie in Nederland: het kan en moet anders

oktober 2011

Al jarenlang past het strafrecht alternatieven voor detentie toe. Gevangenen worden vanwege goed gedrag eerder vrijgelaten, er wordt gebruikgemaakt van borgsommen, elektronisch toezicht enzovoort. Maar bij de bestuursrechtelijke vreemdelingenbewaring is de Nederlandse overheid daarin veel terughoudender. Dit terwijl detentie een ‘uiterst middel’ moet zijn. Argument van Justitie is dat het risico op onttrekking aan het toezicht te groot is. Het rapport gaat in op alternatieven voor detentie.

Vreemdelingendetentie: in strijd met mensenrechten

25 oktober 2010

In een update van het rapport ‘The Netherlands: The Detention of Irregular Migrants and Asylum-Seekers’ uit 2008, stelt Amnesty International in 2010 vast dat, hoewel de situatie op een aantal punten inderdaad is verbeterd, de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport niet zijn opgevolgd.
Alternatieven voor vreemdelingendetentie worden nauwelijks gebruikt en er is nog steeds sprake van een penitentiair regime dat onnodig veel beperkingen aan de gedetineerde vreemdeling oplegt.

THE NETHERLANDS: THE DETENTION OF IRREGULAR MIGRANTS AND ASYLUM-SEEKERS

27 June 2008

Each year some 20,000 irregular migrants and asylum-seekers are detained in the Netherlands , where the use and duration of detention and other restrictive measures is increasing. This report examines how far these measures have led to a deterioration in the human rights situation of irregular migrants and asylum-seekers. The report examines how far Dutch immigration policy conforms with international human rights law and looks at the effect on vulnerable groups of increasingly restrictive measures.

 

Het recht op vrijheid

februari 2018

Sinds de Schipholbrand in 2005 doet Amnesty International onderzoek naar de mensenrechtelijke
aspecten van vreemdelingendetentie in Nederland. Het onderzoek richt zich allereerst op de vraag of
het Nederlandse beleid wel voldoet aan het ultimum remedium-beginsel. Dit beginsel vraagt immers om
uiterste terughoudendheid bij het toepassen van vreemdelingendetentie. In ieder individueel geval moet
de noodzakelijkheid en de proportionaliteit van de detentie vaststaan. Naast een goede verankering van het
ultimum remedium-beginsel in de wet- en regelgeving is het ook van belang dat er in de praktijk voldoende
alternatieven voorhanden en toegankelijk zijn

 

GEEN CELLEN EN HANDBOEIEN

februari 2018

HET BEGINSEL VAN MINIMALE BEPERKINGEN IN HET REGIME VREEMDELINGENDETENTIE

Vreemdelingendetentie is regelmatig onderwerp geweest van onderzoek. Al sinds de Schipholbrand, nu
ruim twaalf jaar geleden, vraagt Amnesty International aandacht voor de mensenrechtelijke problemen
rond dit middel.

 

Brand in het detentiecentrum Rotterdam

25 mei 2016

Dit rapport is een uitgave van Amnesty International, Dokters van de Wereld en Stichting LOS –
Meldpunt Vreemdelingendetentie

Op woensdagavond 25 mei 2016 woedde in het vreemdelingendetentiecentrum aan de
Portelabaan in Rotterdam een brand.