UITGEZET

Rapporten en publicaties

De afgelopen jaren is de politieke druk om een streng uitzetbeleid te voeren toegenomen. De Nederlandse overheid weet niet wat er na de uitzetting gebeurt. Problemen moeten uitgezette mensen in het land van uitzetting zelf maar oplossen. Deze problemen kunnen uiteen lopen van langdurige detentie en marteling tot het ontbreken van medische zorg of kunnen leiden tot stateloosheid. Amnesty bracht over verschillende risico’s rapporten uit.

Verhalen over gedwongen uitzettingen en Dublin overdrachten

Helen wordt slachtoffer van een ernstig misdrijf, vlucht terug naar Nederland en opnieuw verwijst Nederland haar naar Frankrijk…

Het verhaal Helen
Als Helens superieur haar twee keer betrapt op het lezen uit haar bijbel moet zij zeven dagen achter elkaar op het heetst van de dag een uur lang push-ups en kniebuigingen doen. Ze herinnert zich hoe al haar spieren trilden en zij telkens instortte terwijl hij schreeuwde en haar sloeg….

‘Wij hebben niets meer van hem gehoord’

11 december 2017

Het verhaal van Memo

In Den Haag voor het ministerie van Justitie demonstreert een 50-tal mensen na de uitzetting van een Soedanese asielzoeker op 7 december 2017…