Van der Laan blokkeert motie BBB+

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraadsleden wil onderzoeken of de nachtopvang voor ongedocumenteerden (Bed-Bad-Brood-voorziening) na de zomer omgevormd kan worden tot 24-uurs opvangvoorziening volgens het voorbeeld van de gemeente Groningen.
Een amendement met die strekking werd 14 juli door de Raad aangenomen in de laatste gemeenteraadsbijeenkomst voor het zomerreces. Daarnaast werd een motie van Groen Links, SP en PvdA aangenomen om te zorgen dat zeer zieke en kwetsbare ongedocumenteerden die niet (meer) terecht kunnen in de 24-uurs opvang van de gemeente overdag kunnen blijven in de BBB-instellingen in de Walborg en de Schuitenhuisstraat in Amsterdam.


Foto: de motie stuitte op bezwaren van burgemeester Eberhart van der Laan

Amsterdam, 15 juli 2016

Tekst: Jonneke van Wierst

Een motie van D66, SP en Groen Links, waarin werd gevraagd de Bed-Bad-Broodopvang van Amsterdam direct om te vormen naar ‘Gronings model’ had een meerderheid in de Raad, maar stuitte op zwaarwegend bezwaar van burgemeester van der Laan. Hij stelde onder meer dat hij nog te weinig informatie had over de manier waarop de opvang van ongedocumenteerden in Groningen is vorm gegeven. ‘Er wordt mij doorlopend verteld dat andere gemeentes het beter doen. Dan weer wordt mij voorgehouden dat ik naar Rotterdam moet kijken, dan weer naar Utrecht of Nijmegen. En nu is het ineens Groningen! Maar vooralsnog heb ik nog geen enkele aanwijzing dat welke gemeente dan ook het beter doet dan Amsterdam,’ aldus de burgemeester.

De gemeenteraadsleden van de verschillende partijen, inclusief de PvdA, Partij voor de Dieren en het CDA, spraken daarop af op korte termijn een werkbezoek af te leggen aan Groningen. In september zou er dan een definitief besluit genomen kunnen worden over de omvorming van de Amsterdamse BBB naar ‘BBB+’.

De plus in BBB+

De ‘plus’ in ‘BBB+’ staat voor 24-uurs opvang met medische zorg, maatschappelijke en activerende begeleiding en juridische spreekuren, zonder vastgestelde termijnen, waarbinnen gewerkt kan worden aan genezing, juridisch perspectief en/of terugkeer. De 24-uurs opvang van de gemeente Groningen wordt volgens deze principes gerund door de Stichting INLIA, die claimt zo voor minder geld ook nog eens betere resultaten te boeken.

In kringen rond ‘We Are Here’ (WAH) werd voorzichtig positief gereageerd op de uitkomsten van de gemeenteraadsvergadering. ‘Als er inderdaad onvoorwaardelijke 24-uurs opvang komt met medische, sociale en juridische begeleiding dan zou aan veel van onze wensen op dat terrein in één klap worden voldaan,’ aldus maatschappelijk hulpverlener Henk Griffioen.

Pim Fischer

Advocaat Pim Fischer, die de sociaal-economische belangen van heel veel ongedocumenteerden in Amsterdam behartigt, stelde dat er wel nog een heleboel opvangplaatsen in Amsterdam bij zullen moeten komen als de hoofdstad al haar ongedocumenteerden ‘BBB op maat’ zou willen bieden. Hij verwees daarmee naar het feit dat op 14 juli de zg. ‘Vluchtgemeente’ aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam Nieuw-West een gerechtelijke aanzegging tot ontruiming ontving. In de Vluchtgemeente verblijven ongeveer 140 mensen van wie nu slechts een klein deel gebruik maakt van de gemeentelijke nachtopvang. Volgens bronnen binnen WAH, moeten de 140 het onderkomen vóór 8 september as. ontruimen. Een motie van Groen Links om deze mensen een jaar lang vervangende woonruimte te bieden in gemeentelijk vastgoed, haalde het niet.

Zieke en kwetsbare mensen

Veel zieke en kwetsbare mensen die nu verblijven in de ‘Daalburgh‘, de 24-uurs opvang van de gemeente Amsterdam, hebben de afgelopen weken een brief ontvangen waarin staat dat zij de opvang moeten verlaten op het moment dat zij daar 12 maanden hebben verbleven. De opvang van deze mensen is namelijk slechts bedoeld voor maximaal 12 maanden, waarbinnen zij geacht worden een juridische oplossing te realiseren: een verblijfsstatus te verwerven of te vertrekken uit Nederland. Onder deze mensen bevinden zich veel oude mensen en chronisch zieken, inclusief kanker- en HIV-patiënten die in het land van herkomst geen of nauwelijks toegang hebben tot medische behandeling of medicijnen.

Foto: Bewoners van de 24-uurs opvang ‘Daalburg’ volgen de stemmingen in de gemeenteraad vanaf de publieke tribune.