Bed, Bad, Brood en méér...

WIJ ZIJN HIER/ WE ARE HERE

VAN 2012 – NU

De acties van de Wij Zijn Hier-groep in Amsterdam hebben er voor gezorgd dat de ‘rechten van ongedocumenteerden’ vanaf 2012 een veel besproken onderwerp werden, in Nederland en daar buiten.
De ‘Vluchtkerk’ en de ‘Vluchtgarage’ werden begrippen in de discussie rond de mensenrechten van afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden.

Nieuws en Blogs

Vanaf het moment dat de Wij Zijn Hier beweging in Amsterdam landelijke bekendheid kreeg, wordt de discussie over de rechten van mensen zonder verblijfsrecht op allerlei niveau’s en in allerlei fora besproken. Ondanks de gezaghebbende uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten in 2014 dat iedereen, ongeacht verblijfstatus, recht heeft op onvoorwaardelijke noodopvang, voedsel, kleding en toegang tot hygiëne, blijft dit recht een twistpunt.

Serie: De mannen van de Vluchtgarage

Onder mensonterende omstandigheden woonden 70 tot 120, veelal ernstig getraumatiseerde mannen meer dan een jaar samen in de afgedankte parkeergarage Kralenbeek in Amsterdam Zuid-Oost.
Verslaggever Jonneke van Wierst bezocht ze in 2014 bijna wekelijks…