Isolatie in vreemdelingendetentie

3 maart 2015

De plaatsing in isoleercellen van in detentie verblijvende vreemdelingen is schadelijk, brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee en is ondanks toezeggingen door de regering niet afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Amnesty International, Dokters van de Wereld en Stichting LOS.

Geketende Zorg

GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE

mei 2014

In 2012 en 2013 ontving het Meldpunt Vreemdelingendetentie in totaal 130 klachten ten aanzien van de medische zorg in vreemdelingendetentie van patiënten, hun advocaten of derden. In een aantal gevallen was sprake van ernstige gezondheidsproblematiek. Om die reden hebben Amnesty International, Dokters van de Wereld en het Meldpunt besloten om nader onderzoek te doen naar de klachten over medische zorg in detentie.

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

2 september 2013

Aan de vooravond van het verschijnen van het visiedocument van staatssecretaris Teeven over de toekomst van vreemdelingendetentie in Nederland, roept Amnesty International Teeven in een nieuw rapport op haast te maken met de aangekondigde terugkeer van de ‘menselijke maat’ in het vreemdelingenbeleid.

Vreemdelingendetentie in Nederland: het kan en moet anders

oktober 2011

Al jarenlang past het strafrecht alternatieven voor detentie toe. Gevangenen worden vanwege goed gedrag eerder vrijgelaten, er wordt gebruikgemaakt van borgsommen, elektronisch toezicht enzovoort. Maar bij de bestuursrechtelijke vreemdelingenbewaring is de Nederlandse overheid daarin veel terughoudender. Dit terwijl detentie een ‘uiterst middel’ moet zijn. Argument van Justitie is dat het risico op onttrekking aan het toezicht te groot is. Het rapport gaat in op alternatieven voor detentie.

Vreemdelingendetentie: in strijd met met mensenrechten

25 oktober 2010

In een update van het rapport ‘The Netherlands: The Detention of Irregular Migrants and Asylum-Seekers’ uit 2008, stelt Amnesty International in 2010 vast dat, hoewel de situatie op een aantal punten inderdaad is verbeterd, de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport niet zijn opgevolgd.
Alternatieven voor vreemdelingendetentie worden nauwelijks gebruikt en er is nog steeds sprake van een penitentiair regime dat onnodig veel beperkingen aan de gedetineerde vreemdeling oplegt.

THE NETHERLANDS: THE DETENTION OF IRREGULAR MIGRANTS AND ASYLUM-SEEKERS

27 June 2008

Each year some 20,000 irregular migrants and asylum-seekers are detained in the Netherlands , where the use and duration of detention and other restrictive measures is increasing. This report examines how far these measures have led to a deterioration in the human rights situation of irregular migrants and asylum-seekers. The report examines how far Dutch immigration policy conforms with international human rights law and looks at the effect on vulnerable groups of increasingly restrictive measures.